*به نام خاتم کار بال پروانه ها*

دعا بکن،ولی اگر اجابت نشد،با خدا دعوا نکن و میانه ات به هم نخورد.

چون تو جاهلی و او خبیر و عالم است.

خدا کاری را اشتباه نکرده که با دعای تو به اشتباهش پی ببرد و آن را درست کند!

بخل هم نورزیده است که با التماس تو دست از بخل بردارد و انچه را که مصلحت تو بود ودر اثر بخل نداده بود،به تو بدهد!

"مصباح الهدی، ص 355"

 

 پ.ن : شب های قدر نزدیک است...التماس دعا...

توی این شبای عزیز دعا میکنم خداوند بهترینها رو برای همه بنویسه...

+ تاريخ جمعه بیستم تیر 1393ساعت 9:38 قبل از ظهر نويسنده ** پروانه** |