X
تبلیغات
*❤*سرزمین پروانه ها*❤*
*به نام خاتم کار بال پروانه ها*

از شیخ ِ بهایی پرسیدند :


زندگی خیلے سخت می گذرد ، چـه باید کرد ؟

شیخ می فرماید : خودت که می گویی ، سخت مےگذرد ، سخت کــه نمی ماند!

پس خـــدا را شکــر کــه می گذرد و نمی ماند ...

+تاریـــــــخ یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1392 ساعــــت 9:29 بعد از ظهرنویــــسنده ** پروانه** |